Elva valla üldplaneeringu koostamine

Page 2 of 2

Üldplaneeringu koostamise eesmärk

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga.  Selleks, et saavutada strateegilised eesmärgid, on üldplaneeringuga tarvis luua eelkõige eeldused vajaliku maareservi, taristu ning ajakohastatud ja korrastatud teedevõrgu… Jätka lugemist →

Uuemad postitused »

© 2020 Elva valla üldplaneeringu koostamine

Üles ↑