Ootame ajavahemikul 1.-20. oktoober 2020  ideesid ja ettepanekuid Elva valla üldplaneeringu koostamisse, et muuta üheskoos meid ümbritsev ruum paremaks. Üldplaneering on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab valla territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused.

Ideekorje raames esitatav ettepanek võib olla nii tänane probleemkoht kui lennukas visioon tulevikuks.

Idee lisamisel võiks mõelda järgmistele küsimustele: 

  • Avalik ruum – kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks aktraktiivne ning lihtsasti jurdepääsetav ning kõigi poolt kasutatav,
  • Ehitus ja arendustegevus – kuhu ja millist arendustegevust võiks kavandada (nt elamualad, ettevõtlusalad, tööstusalad, põllumajandustootmisega seotud alad, puhkealad jms),
  • Teenused – milliseid teenuseid ja kuhu oleks juurde vaja luua,
  • Kultuur, sport ja vaba aeg – kuhu ja milliseid täiendavaid võimalusi oleks vaja juurde kavandada vaba aja meeleolukaks ja tervislikuks veetmiseks,
  • Liiklus ja ühistransport – kuhu ja milliste liikumisteede järele on vajadus, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad,
  • Pargid ja rohealad – milliste piirkondade või asumite haljastust on vaja muuta või kuhu rohelust juurde tuua,
  • Väärtuslikud üksikobjektid ja alad – milliseid üksikobjekte või alasid on vaja kohalikul tasandil väärtustada, mis on nende väärtus.

 Kõik ideed on teretulnud!

Lisainfo:

Planeeringu koostamist koordineerib Elva vallavalitsuse planeeringuspetsialist Maarika Uprus (527 1860, maarika.uprus@elva.ee)