Koostamisel oleva Elva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati üldplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande kohta arvamusi, mis sisaldasid ka küsimusi ja ettepanekuid. 

Esitatud arvamuste ja vallavalitsuse poolsete seisukohtade selgitamiseks ja arutamiseks ootame kõiki huvilisi üldplaneeringu avalikele aruteludele, mis toimuvad:

29.11 kell 18 Elva kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva linn)

Arutelu slaidid leitavad siin ja protokoll siin.

01.12 kell 18 Rõngu rahvamajas (Valga mnt 11, Rõngu alevik)

Arutelu slaidid on leitavad siin ja protokoll siin.

08.12 kell 18 Rannu rahvamajas (Elva tee 7, Rannu alevik)

12.12 kell 18 Palupera koolimajas (Palupera Põhikool, Palupera küla)

14.12 kell 18 Puhja seltsimajas (Viljandi tee 24, Puhja alevik)

Esitatud arvamuste ja vallavalitsuse seisukohtadega saab tutvuda ka Elva valla kodulehel: https://www.elva.ee/koostamisel-uldplaneering

Avalikul väljapanekul olnud üldplaneeringuga saad tutvuda üldplaneeringu kaardirakenduses.

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist

maarika.uprus@elva.ee / 527 1860