Lisainfo üldplaneeringu protsessist:

Maarika Uprus – planeeringuspetsialist

maarika.uprus@elva.ee

Kertu Vuks- arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

kertu.vuks@elva.ee

Riigihanke tulemusena koostab üldplaneeringut ning viib läbi keskkonnamõjude hindamist AB Artes Terrae ja OÜ Alkranel.

Kui soovid liituda uldplaneering@elva.ee infolistiga, siis palun kirjuta kertu.vuks@elva.ee