Aitäh kõigile, kes esitasid ideekorje raames oma ettepanekud Elva valla üldplaneeringu protsessi.

Vallavalitsuse töörühm analüüsib laekunud ettepanekuid ning tagasiside kõikidele ettepanekutele antakse ideekorje kaardile laekunud ettepaneku juurde.