Elva valla üldplaneeringu koostamine

Page 3 of 3

Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke

Elva Vallavalitsus otsustas 26.11.2019 korraldusega nr 810 korraldada Elva valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks riigihanke. Korraldusega saad tutvuda dokumendiregistris  Riigihanke viitenumber on 216646 ning riigihanke dokumentidega saab tutvuda riigihangete registris. Pakkumuste esitamise aeg on 14. jaanuar 2020… Jätka lugemist →

Lähteseisukohtade koostamine

Üldplaneeringu koostamise korraldamist ja lahenduse väljatöötamist korraldab juhtrühm, mida juhib abivallavanem Heiki Hansen ja mille liikmed on vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Mikk Järv, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar, geoinfospetsialist Kullo Laos, ehitusspetsialist Riina Sirel, taristuspetsialist Kristjan Vilu ja arendusspetsialist… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu algatamine

Üldplaneeringu koostamine ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Elva Vallavolikogu 01.10.2018 otsusega nr 83. Elva Vallavolikogu (27.08.2018 otsusega nr 79) kinnitati Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise käigus selgitati välja, et Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu koostamise eesmärk

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga.  Selleks, et saavutada strateegilised eesmärgid, on üldplaneeringuga tarvis luua eelkõige eeldused vajaliku maareservi, taristu ning ajakohastatud ja korrastatud teedevõrgu… Jätka lugemist →

Uuemad postitused »

© 2022 Elva valla üldplaneeringu koostamine

Üles ↑