Elva Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldusega nr 76 kinnitati Elva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise riigihanke tulemused. Korraldusega saad tutvuda dokumendiregistris siin.

Soodsaima pakkumuse tegid ühispakkujad AB Artes Terrae ja OÜ Alkranel, kellega sõlmiti 14. veebruaril 2020 töövõtuleping.