Elva Vallavalitsus otsustas 26.11.2019 korraldusega nr 810 korraldada Elva valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks riigihanke. Korraldusega saad tutvuda dokumendiregistris 

Riigihanke viitenumber on 216646 ning riigihanke dokumentidega saab tutvuda riigihangete registris. Pakkumuste esitamise aeg on 14. jaanuar 2020 kell 10.00