Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad üldplaneeringu koostamises kaasa lüüa.

Üldplaneeringu dokumentidega saad tutvuda siin

Avalikud arutelud toimuvad järgmistes piirkondades:

12.08.2021 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva linn) kell 18.00;

16.08.2021 Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu alevik) kell 18.00;

18.08.2021 Puhja koolihoones (Viljandi tee 28, Puhja alevik) kell 18.00;

24.08.2021 Rannu Rahvamajas (Elva tee 7, Rannu alevik) kell 18.00.

25.08.2021 Hellenurme teenuskeskuses (Vallamaja Hellenurme küla) kell 18.00;

26.08.2021 Konguta Rahvamajas (Annikoru küla) kell 18.00.

Pärast avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumist täiendatakse ettepanekute alusel üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning hakatakse koostama üldplaneeringu põhilahendust. Põhilahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud, millest teavitatakse täiendavalt eraldi.