Elva Vallavolikogu võttis 22. augusti istungil vastu Elva valla üldplaneeringu. Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda SIIN.

Koostatava üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. septembrist kuni 15. oktoobrini 2022 järgmistes asukohtades:

  • Elva linnaraamatukogus (Tartu mnt 3 Elva linn)
  • Rõngu raamatukogus (Valga mnt 6a Rõngu alevik)
  • Hellenurme raamatukogus (Vallamaja Hellenurme küla)
  • Puhja teenuskeskuses (Elva tee 1 Puhja alevik)
  • Konguta rahvamajas (Annikoru küla) ja Rannu teenuskeskuses (Elva tee 7 Rannu alevik).

Avaliku väljapanekul oleva üldplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektrooniliselt samal leheküljel asuvas üldplaneeringu avalikus rakenduses, mille leiad siit.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada üldplaneeringu kohta arvamusi. Palun tutvuge üldplaneeringu ja selle materjalidega ning arvamuste tekkimisel esitage need valla e-aadressil elva@elva.ee.

Koostatav üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi ning selle koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukavaga.

Ootame kõiki huvilisi tutvuma üldplaneeringuga ning esitama arvamusi.

Lisainfo: Maarika Uprus, planeeringuspetsialist

 maarika.uprus@elva.ee või 527 1860