Silt üldplaneering

Üldplaneeringu põhilahendus on koostamisel

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalike väljapanekute ja avalike arutelude tulemusena on üldplaneeringut ja KSH aruannet täiendatud ja täpsustatud. Sõnastatud on valla ruumilise arengu visioon ning ruumiloome põhimõtted. Üldplaneeringuga kavandatakse elukeskkonna atraktiivsuse tõstmise ja efektiivsema ressursikasutuse eesmärkidel… Jätka lugemist →

© 2024 Elva valla üldplaneeringu koostamine — Ehitatud WordPress platvormile

Teema autor Anders NorenÜles ↑